izvanredna skupština statut

IZVANREDNA SKUPŠTINA

Poštovani članovi Jedriličarskog kluba Split,

 

Pozivamo Vas na Izvanrednu Skupštinu koja će se održati u srijedu 16. rujna 2015. sa početkom u 17:30 sati u velikoj sali u zgradi društvenog doma u lučici.

 

Razlog sazivanja izvanredne Skupštine je donošenje novog Statuta kako bi isti bio usklađen sa novim Zakonom o udrugama i Zakonom o športu te ostalim zakonskim propisima. U prilogu je prijedlog novog statuta i poziv Predsjednika Skupštine. Ukoliko imate prijedloga i dopuna Statuta dostavite ih tajništvu kluba u pisanom obliku putem pošte, e-maila, faxom ili osobno, najkasnije do ponedjeljka 14. rujna 2015. do 8 sati, kako bi ih Upravni odbor mogao pročitati.

 

Molimo Vas da se odazovete u što većem broju kako bi imali potreban kvorum za održavanje skupštine.

 

 

POZIV NA SKUPŠTINU

 

Posljednja verzija Satuta od 15.09.2015.:

NOVI STATUT JK SPLIT

IZVANREDNA SKUPŠTINA KLUBA

Jučer je uspješno održana izvanredna skupština kluba na kojoj je usvojen novi Statut i Poslovnik Skupštine.

 

STATUT JK SPLIT

Napomena: Novi Statut stupa na snagu s danom ovjere od strane Ureda državne uprave pri Splitsko-dalmatinskoj županiji.

                  Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine održanoj 01.04.2010. godine.

 

POSLOVNIK SKUPŠTINE

 

SKUPŠTINA KLUBA

Pozivamo članove JK Split na Izvanrednu Skupštinu koja će se održati u srijedu 16. prosinca 2015. sa početkom u 17:30 sati u velikoj sali u zgradi društvenog doma u lučici. Poziv Predsjednika Skupštine sa dnevnim redom je u prilogu.

Razlog sazivanja Izvanredne Skupštine je ponovno donošenje novog Statuta i donošenje plana za 2016. godinu.

Statut je bilo potrebno ponovno uskladiti prema dodatnim naputcima inspektora Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije. Ispravke se uglavnom odnose na zakonske norme i propise koje je trebalo dodatno uskladiti u Statutu. Osim toga potrebno je odmah izabrati likvidatora kluba što na posljednjoj skupštini nismo učinili.

Još uvijek je potrebna natpolovična većina (ili trećina nakon pola sata odgode početka) svih punoljetnih članova kluba da bi se održala Skupština, stoga Vas molimo da se odazovete ovom pozivu kako bi imali potreban kvorum za održavanje Skupštine i ispunili zakonske propise te omogućili daljnje funkcioniranje kluba.

 

Tajništvo JK Split

 

POZIV PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE - DNEVNI RED

ISPRAVLJENI STATUT

MATERIJALI ZA  SKUPŠTINU (16.12.2015)

 

 

ZAPISNIK SA PRETHODNE SKUPŠTINE (16.09.2015.)