IN MEMORIAM Daroslav – Darko Makjanić

darko makjanic

U jedriličarsku sekciju RPSD "Split" učlanio se u lipnju 1956. godine. Aktivno se bavio jedrenjem i zajedno sa Urošem Petrošićem jedrio u zvijezdi. Jednom su bili drugi na državnom prvenstvu iza Marija Fafangela, a poslije je sa Frančom Kustićem kao flokistom uz Ivicu Vesanovića tvorio našu flotu zvijezda i sudjelovao na regatama.

Iako je bio jako puno angažiran na poslu u Brodogradilištu "Split" ipak je sudjelovao na skoro svim regatama u kojima je naš klub prijavio sudjelovanje od Pule, Opatije, Zadra, Dubrovnika.

Sudjelovao je i na navigacijskim regatama: Srednjejadranska, Regata palog borca, Viška, Južnojadranska, regata oko Sušca, Mrdujska i druge. Bio je na prvoj Transjadranskoj regati Pescara-Split 1986. godine, a na drugoj Transjadranskoj regati je njegov krstaš "Tica" s kormilarom Ivom Makjanićem osvojio prvo mjesto u skupini.

Od 1972. kada je osposobio svojeg krstaša "Ticu", nije propuštao ni jednu regatu sve do početka Domovinskog rata.

U klubu je bio dosta angažiran, a bio je član Upravnog odbora u više mandata i v.d. Predsjednika, Dopredsjednik te Predsjednik Skupštine 12 godina u nizu, puna 3 mandata od 2003. do 2015. godine.

 

Rad Darka Makjanića u Jedriličarskom Savezu

Vrlo rano još kao student u Zagrebu, angažirao se i radio volonterski u JSH, a pisao je i članke za časopis "Jedra i kajaci". Čim je završio studij i došao u Split radio je volonterski u tadašnjem JSH, osobito na razvoju. Tako je uz raznu drugu literaturu prevodio i Regatna pravila. Regatna pravila je preveo 1959. godine, a izdao ih je Brodarski savez Jugoslavije. Tada se pravila nisu mijenjala čak ni svake 4 godine, tako da je slijedeća Regatna pravila preveo 1969. godine. Poslije je do izmjene dolazilo sve češće i slijedeća regatna pravila u njegovom prijevodu tiskana su godine 1973., 1977., 1981., 1985., i 1989. godine. Poslije demokratskih promjena preveo je Regatna pravila 1997. – 2000.

Preveo je i knjigu :"Paul Elvstrom tumači regatna pravila IYRU" (1975.), te zajedno sa još dva autora (I.Belamarić i S.Vekarić) Priručnik za jedriličare I. i II. dio 81969.), sve u izdanju JSJ.

Naročito se bavio pravilima za regate krstaša. JSJ i JSH su ga postavili za nacionalnog sekretara. U pedesetim godinama se koristilo razvrstanje "C", a jedrilo se po handicap-u po nekoj mediteranskoj formi. Premjeravao je krstaše i izdavao certifikate i to je bio zahtjevan posao. Nije poznato koliko je certifikata izdao, ali je sigurno da je premjerio sve splitske krstaše koji su nešto značili tih godina.

Nakon deset godina je izvršio prijelaz na razvrstanje po tadašnjem RORC-u. Preveo je pravilnik RORC-a i propise ORC-a, premjeravao krstaše zajedno sa Frančom Kustićem i izdavao certifikate. Proračun je radio pomoću logaritamskih tablica, a nakon što je Brodogradilište "Split" nabavilo prve kompjutere, uz dozvolu Radničkog savjeta i uz pomoć Kasima Vukušića izrađivao je certifikate pomoću računala.

Nakon što je ustanovljeno da je RORC zastario, prešlo se na IOR razvrstanje i na Sandicap. Preveo je Sandicap sa Danskog i napravio naš koji je nazvao YU handicap, ali je zadržao formulu. Osim samog Pravilnika razvrstanja u tom Pravilniku za regate krstaša (1986.), bio je i popis obvezna opreme za regate po IOR-u i drugo. ovo razvrstavanje je bilo jako dobro prihvaćeno od jedriličara te je razvio mrežu premjerača po cijeloj obali. Premjerili su 310 krstaša po YU handicapu, a imali su i 82 certifikata po IOR-u, jer je i njega preveo i korišten je i taj Pravilnik. Preveo je i pravilnik CIM (Comitato per il Mediteraneo), tako smo bili kompatibilni s Talijanima, što je bilo važno za Transjadransku regatu.

Proračun razvrstanja YU handicap bio je jednostavan, a obavljao ga je na malom računalu Sinclair Spectrum. Naravno, uvijek je bilo vlasnika koji su nastojali ušićariti na formuli. Lagani krstaši bili su velik problem. Tada je razvio novi YU handicap koji je uključivao težinu, ali taj nije bio tako uspješan, tako da je na bazi YU handicapa napravljeno nekoliko jednostavnijih razvrstanja koja su bila u uporabi jako dugo. Premjeravanjem i razvrstavanjem krstaša bavio se punih 25 godina!

Kad je JSJ preseljen u Split, onda je volonterski radio i za JSJ. Čak je u periodu od 1968. do 1972. godine obnašao funkciju predsjednika. Uveo je "kriterijske regate", kao bi primorali jedriličare sa Sj. Jadrana da sudjeluju na regatama u Splitu. Mnogo je učinio na uvođenju klase Laser i doprinio njegovom razvoju. Zajedno s nekolicinom prijatelja napravili su prve Optimiste iz Šper-ploče koju su uvezli iz Italije.

Godine 1991. uspješno je obavio sve administrativne poslove za prijam HJS na IYRU. Duje Bonačić, koji je obnašao dužnost sekretara JSJ (on je iz Ljubljane poslao punomoć) i on su rasformirali JSJ i o tome obavijestili IYRU. Na godišnjoj konferenciji IYRU-a u Madridu u studenom 1991. lobirao je kod tajnika, predsjednika i ostalih funkcionara zajedno sa drugom članom delegacije M.Talajićem. Sudjelovao je i J.Vehovac koji je bio na sudačkom seminaru. Rezultat je bio da smo vrlo brzo primljeni u IYRU i tako sudjelovali na OI u Barceloni.

U međunarodnoj jedriličarskoj federaciji IYRU kao izaslanik HJS bio je član Odbora za omladinsko jedrenje IYRU, odnosno ISAF, i to punih 16 godina, odnosno 4 mandata.

Kao vođa puta vodio je nacionalnu momčad među ostalim na SP klase kadet u Portugal i na SP klase optimist u Tursku.